Hoe weten we zeker dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt? Deel 2


Wordt klimaatverandering nu echt door de mens veroorzaakt? En is het nu echt zo erg? In deze vierdelige serie probeer ik deze vraag te beantwoorden. In ieder deel staat een andere deelvraag centraal:

1: Gelooft een overweldigende meerderheid van de klimaatwetenschappers dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt?


2: Is het denkbaar dat de een meerderheid van de klimaatwetenschappers onder invloed is van een tunnelvisie, of zijn omgekocht door twijfelachtige belangengroepen?

3: Is het voor een leek mogelijk de belangrijkste argumenten dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt inhoudelijk te beoordelen?

4: Valt het eveneens te bewijzen dat klimaatverandering zo ernstig is als de meeste klimaatwetenschappers denken?

Dit is deel 2. Voor deel 1, klik hier.


2: Is het denkbaar dat wetenschappers die in klimaatverandering geloven massaal onder invloed zijn van een tunnelvisie, of zijn omgekocht door twijfelachtige belangengroepen?

In het vorige deel hebben we gezien dat de klimaatsceptici zich er niet op kunnen beroepen dat zij de meerderheid vormen. Nu zullen zij zich waarschijnlijk gelijk achter de volgende verdedigingslinie terugtrekken: ‘Hoe komen jullie op het krankzinnige idee dat iets waar moet zijn omdat de meerderheid het gelooft? Dat is een bekende logische denkfout. Er zijn talloze voorbeelden uit het verleden waarin vrijwel alle wetenschappers overtuigd waren van iets wat later pure onzin bleek te zijn. Dappere eenlingen durfden de consensus aan te vechten. Vaak moesten zij daarvoor een hoge prijs betalen. Denk aan Galileo , die vervolgd werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draaide, in plaats van andersom. Hij werd gedwongen zijn woorden terug te nemen, maar mompelde daarna de beroemd geworden woorden: En toch beweegt zij… Klimaatsceptici poseren vaak met zo’n heroïsche rol.

Stel dat zo’n overweldigende meerderheid het bij het verkeerde eind zou hebben, wat zou daarvoor de verklaring kunnen zijn? Als je de internet bubbel van de klimaatsceptici doorzoekt, duurt het niet lang voor je een cynische verklaring tegenkomt: klimaatwetenschappers doen het allemaal voor het geld . Ze zijn omgekocht door regeringen en andere belangengroepen met duistere motieven. Daar kan makkelijk tegenin worden gebracht dat zij meestal helemaal niet zoveel verdienen. Zij zouden sneller rijk worden als ze voor een oliemaatschappij zouden werken.

Alleen al het grote aantal klimaatwetenschappers maakt dit tot een absurde veronderstelling. Het is denkbaar dat een kleine groep klimaatwetenschappers is omgekocht. In feite bestaan er juist bewijzen dat
grote campagnes van de klimaatsceptici zijn opgezet en gefinancierd door de
fossiele industrie ( 1,2,3,4,5,6,7,8, 9). Om te geloven dat 90 tot 99% van alle klimaatwetenschappers omkoopbaar zouden zijn moet je om te beginnen alle vertrouwen in de mensheid hebben verloren. Zelfs dan gaat het in tegen het gezonde verstand. Bij zo’n massale samenzwering zouden er allicht een aantal wetenschappers uit de boot klappen.

Youtube zou volstaan met filmpjes met klimaatwetenschappers die in detail zouden beschrijven hoe zo’n poging tot omkoping in zijn werk zou gaan. Gelukkig komen er nog steeds regelmatig schandalen aan het licht. We leven nog niet in Noord-Korea. Trouwens, als we ons afvragen wie er op deze planeet het meeste zakgeld heeft om een paar klimaatwetenschappers om te kopen: de fossiele industrie heeft een gezamenlijke jaarlijkse omzet van 5000 miljard dollar. Zouden ze niet een deel van dat geld uitgeven om de vele ‘leugens’ te weerleggen die hun businesscase ondergraven? Zoals eerder vermeld geven ze ook enorm veel geld uit aan misleidende propaganda. Toch is slechts een kleine groep klimaatwetenschappers het met hen eens.

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat klimaatwetenschappers in een ‘tunnelvisie’ zitten. Soms raken wetenschappers of rechercheurs zo in de ban van een enkele hypothese dat ze alleen nog maar de feiten zien die deze ondersteunen. Al het overige wordt genegeerd. Sociale druk kan daar nog eens bovenop komen. Een klimaatwetenschapper die twijfelt of mensen verantwoordelijk zijn voor de opwarming zou ervan kunnen worden beschuldigd dat hij een oplossing in de weg staat.

Als we de overweldigende bewijzen voor klimaatverandering even negeren, dan zou dit inderdaad een verklaring kunnen zijn voor de wetenschappelijke consensus. De enige manier om dit argument te weerleggen is kijken naar de inhoud. Zijn klimaatwetenschappers in staat een alternatieve verklaring te geven voor het ontstaan van klimaatverandering? In de volgende paragraaf ga ik daar dieper op in.

Voor nu zal ik een tip geven hoe u dit zelf kunt onderzoeken. Op de website skepticalscience.com staat een groot aantal beweringen van klimaatsceptici op een rij, met hun weerlegging. Bij ieder argument staat een link naar een klimaatsceptische website. Zo komt u in contact met de hele klimaatsceptische internet-bubbel. De sites linken voortdurend naar elkaar. Elke ‘hypothese’ van de klimaatsceptici kunt u zo van twee kanten onderzoeken. U kunt uzelf vragen stellen als: wie geeft de meeste argumenten? Wordt er verwezen naar wetenschappelijke literatuur? Welke argumenten blijven onweersproken door de tegenpartij? Klopt de logica? Spreekt men zichzelf tegen? Worden er te snel conclusies getrokken? Zoals hierboven al vermeld, in dit artikel wordt besproken hoe je websites met tegenstrijdige informatie kritisch met elkaar kunt vergelijken.

Klik hier om door te gaan naar deel 3A


Een overzicht van de klimaatproblematiek vindt u op klimaatinzicht.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *