Nederland kan vooroplopen bij aanpak klimaatverandering

Sylvain Ephimenco maakt zich in zijn column van 27 december zorgen over de kosten van het klimaatakkoord voor de lagere inkomens. Helaas beweert hij ook dat Nederland niets tegen klimaatverandering hoeft te doen, omdat we slechts van 0,35% de mondiale uitstoot veroorzaken. Opkomen voor mensen aan de onderkant gecombineerd met bedenkelijke argumenten uit de hoek van rechtse klimaatontkenners helpt niemand verder. Hier volgt een bondige reactie in vijf punten.

1: Jaagt het klimaatakkoord de burger onnodig op kosten?

De plannen zoals die er nu liggen helaas wel. Hier valt makkelijk iets aan te doen. De SP en Groenlinks pleiten al jaren voor een CO2 heffing voor de industrie. Met de opbrengst hiervan kunnen de lagere inkomens gecompenseerd worden. Helaas willen de werkgeversorganisaties er – nog – niets van weten. Juist om die reden zijn de milieuorganisaties uit de klimaatonderhandelingen gestapt.

2: Klopt het dat Nederland niets kan uitrichten?

We zijn een van de 20 belangrijkste industrielanden. En een grootmacht op het gebied van duurzame innovatie. Terwijl er in China zonnepanelen worden geproduceerd die in Nederland zijn ontworpen, zijn wij de viezerikken van Europa. Onze uitstoot per hoofd van de bevolking is één van de hoogste in de wereld.

Als wij groene innovaties tot ontwikkeling brengen, kan dat de transitie in andere delen van de wereld vergemakkelijken. Dat we op die manier ook nog verdienen met de export van duurzame technologie is mooi meegenomen.


3: Maar toch… onze direkte bijdrage is maar 0,35% !

Dat hoeft ons er niet van te weerhouden het voortouw te nemen. Als wij niets hoeven te doen omdat we slechts 0.35% uitstoten, dan hoeft Duitsland niets te doen omdat ze slechts 2% op hun geweten hebben. Zelfs de VS kunnen dan aanvoeren dat de 14% waarvoor zij verantwoordelijk zijn niets voorstellen in vergelijking met de overige 86%. Een kind kan zien dat op die manier iedereen een excuus heeft om niets te doen.


4: Klopt het dat de rest van de wereld niets doet?

Natuurlijk proberen gevestigde belangen (met name de fossiele industrie) uit alle macht de transitie tegen te houden. Toch is er een wereldwijde beweging naar duurzaamheid gaande. Mensen zijn niet gek. Iedereen kan zien dat droogtes, hittegolven, overstromingen en andere rampen toenemen.
Het feit dat zonnepanelen razendsnel goedkoper worden zal de wereld niet redden. Wel kan het een aanjager zijn van andere positieve ontwikkelingen. Technologie is niet langer het probleem. Fossiele brandstoffen zullen op termijn ook duurder worden omdat de gemakkelijk winbare voorraden opraken.

5: Wat is er nu nodig?

Wel weer goed van Ephimenco dat hij zegt dat iedereen voor een schoon milieu en een prettig klimaat is. Onderhuids maken mensen zich wel degelijk zorgen over klimaatverandering. Maar het probleem is te abstract, te ver van ons bed, en tegelijk beangstigend. Communicatie hierover moet eerlijk zijn, maar tegelijk niet ontmoedigen. Dat is lastig.
Zo is het een feit dat ernstige klimaatrampen niet meer kunnen worden voorkomen. Die vinden nu al plaats. We kunnen altijd erger voorkomen. Hoe hard de mondiale klap gaat aankomen, hangt van onszelf af.
Een andere harde waarheid is dat regeringen, grote investeerders en vervuilende bedrijven waarschijnlijk niet voldoende gaan ondernemen. Niet zonder grote maatschappelijke druk. We zullen als burgers zelf de transitie ter hand moeten nemen. Door het cumulatieve effect van de inspanningen van talloze mensen, en de razendsnelle ontwikkeling van duurzame technologie , kan een punt worden bereikt waarop regeringen toch gedwongen worden hun verantwoordelijkheid te nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *