De 4 gezichten van klimaatverandering. Welkom op mijn nieuwe blog.

Klimaatverandering heeft veel gezichten. Met deze blog probeer ik u 4 gezichten te laten zien.

1: Klimaatverandering is een catastrofe. Zelfs nu al. met iedere extra opwarming krijgen we meer van hetzelfde; droogtes, overstromingen, zeespiegelstijging, orkanen, hittegolven.

2: Klimaatverandering is niet onze schuld. In ieder geval is het niet hoofdzakelijk de schuld van de individuele burger. Dat het zo uit de hand loopt komt door grote economische belangen, regeringen die niet voldoende verantwoordelijkheid nemen, weeffouten in ons economische systeem. Naar mijn mening is er wel een verantwoordelijkheid. Omdat we allemaal iets kunnen doen

3: Klimaatverandering is een kans. Een kans om onze ogen te openen. Een kans op meer menselijkheid en een betere wereld.

4: Klimaatverandering hangt samen met veel andere problemen. Het verergert bestaande problemen zoals armoede, ongelijkheid, conflicten, vluchtelingen en terrorisme met veel andere problemen. Oplossingen voor klimaatverandering kunnen ook bijdragen aan vermindering van deze problemen.

De achtergrond voor deze blog is de website klimaatinzicht.nl. Hierin staat een samenvatting over alle aspecten van klimaatverandering in 12 artikelen: waarom het urgent is, hoe we onze emissies naar 0 kunnen terugbrengen, hoe economische belangen dit saboteren en het economische systeem niet meewerkt, hoe ons energiesysteem in elkaar zit, de relatie tussen klimaatverandering en landbouw. En wat u zelf kunt doen.

Deze blog probeert meer te focussen op hoofdthema’s en daardoor de 4 gezichten van klimaatverandering beter te laten zien. Dit zijn de belangrijkste thema’s.

Climate Justice:

Mensen in armere landen worden als eerste het slachtoffer van klimaatverandering. Niet alleen omdat klimaatverandering de tropische gebieden harder treft. Natuurlijk ook omdat armere landen veel minder middelen hebben om zich tegen de gevolgen te verweren.

De blog zal inzoomen op verschillende gebieden waar klimaatveranding nu al ernstige gevolgen heeft; Watersnood in Bangladesh, droogte in Zuidelijk Afrika, een orkaan op Sint-Maarten. Daarmee hoop ik duidelijk te maken dat klimaatverandering ook ons en onze kleinkinderen kunnen treffen. Dat er een samenhang bestaat met oorlogen, honger, vluchtelingen en terrorisme.

Wie staat er op de rem?

Oliereus Shell probeert nu in Nederland mooi weer te spelen door te pleiten voor een snellere transitie naar duurzame energie. Toch slechts een klein deel van hun investeringen duurzaam. Fossiele maatschappijen hebben decennia lang goed klimaatbeleid tegengewerkt. Maar niet alleen zij. Alle energie-intensieve industrie is bang voor schade aan de concurrentiepositie als er klimaatmaatregelen worden getroffen. Het economische systeem dwingt bedrijven zich vooral te richten op korte termijn winst voor aandeelhouders, en daardoor andere waarden zoals klimaat te negeren. Onder invloed van de filosofie van terugtrekkende overheid hebben regeringen decennia lang nagelaten effectief klimaatbeleid te voeren.

Klimaattips:
Je kunt in het dagelijk leven beginnen iets tegen klimaatverandering te doen. Met praktische tips over vragen als: hoe krijg je je huurbaas zo ver dat hij meewerkt aan isolatie of zonnepanelen? Waarom is het belangrijk minder vlees te eten? Waar kun je op letten als je eten koopt? Als we daarmee bezig zijn kunnen we een stapje verder doen: op een groene politieke partij stemmen, petities tekenen, je pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij vragen niet meer in fossiele brandstoffen te investeren, lokale of landelijke politici aan hun jasje trekken, in de buurt of vereniging een groen initiatief beginnen, etc.

Klimaatvragen:

Voor veel mensen is klimaat een gecompliceerd onderwerp. Daarom zet ik regelmatig een klimaatvraag op mijn blog waarmee mensen hun kennis kunnen testen. Bij het juiste antwoord volgt steeds een beknopte uitleg met heel veel informatie en links.

Deze sectie gaat wel over het ‘brede spectrum’ van de klimaatproblematiek, maar steeds met kleine stukjes. Steeds wordt daarbij verwezen naar het lange verhaal (40.000 woorden) op de website klimaatinzicht.nl. Hier staat ook een artikel over hoe je zelfs tegenstrijdige informatie op internet kritisch kunt vergelijken.

De focus van dit blog ligt niet op de vraag of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Dit zie ik als een vanzelfsprekendheid. Dit nog eens ter sprake brengen zou de suggestie kunnen wekken dat hier nog aan te twijfelen valt. Voor wie toch nog twijfelt, verwijs ik naar dit artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *